BAIT SCREWS
|  AVBS/B  | |  AVBS/C  | |  AVBS/G  | |  AVBS/O  | |  AVBS/P  | |  AVBS/R  |

BAIT SCREWS
|  AVBS/B  | |  AVBS/C  | |  AVBS/G  | |  AVBS/O  |
|  AVBS/P  | |  AVBS/R  |

Code DESCRIPTION BARCODE DIMENSIONS PRICE (RRP)
AVBS/B Bait Screws - Brown 5055977401775 H 62mm / W 85mm / D 6mm £3.49
AVBS/C Bait Screws - Clear 5055977401799 H 62mm / W 85mm / D 6mm £3.49
AVBS/G Bait Screws - Green 5055977401805 H 62mm / W 85mm / D 6mm £3.49
AVBS/O Bait Screws - Orange 5055977401812 H 62mm / W 85mm / D 6mm £3.49
AVBS/P Bait Screws - Pink 5055977401829 H 62mm / W 85mm / D 6mm £3.49
AVBS/R Bait Screws - Red 5055977401836 H 62mm / W 85mm / D 6mm £3.49